Skip to content

BAU Yazılım ve Bilişim Kulübü

Mobil Uygulama Geliştirme Eğitimi (Workshop)

December 25, 2010

Salon

D blok DSC1

Katılımcı

Murat Kısakürek

Saat

08:30 - 18:30

Konular :

General Perspective: Trends, dynamics and challenges of mobile application development

Mobile Application Development Process: Steps of mobile application development.

Smartface Platform Overview : Smartface components and relations between these components

Working with Smartface Designer: Using components, their events and actions, and making applications suitable for multiple resolutions.

Using data with Smartface Designer: Static and dynamic data resources and dataset.

Not: Bahçeþehir Üniversitesi öðrencileri için düzenlenen dýþarýya kapalý bir etkinliktir.

Katýlýmcýlarýn Yüklemesi gereken programlar aþaðýda açýklanmýþtýr.

http://developer.smartface.biz/download.php sayfasýndan Smartface Designer’ý indirip kurmalýlar. · Daha sonra emulatorün çalýþmasý için bilgisayarlarýnda yoksa java yüklemeleri varsa update etmeleri(Smartface Designer ý yükleyince bunlara yönlendiriyor sizi) · Eðer bilgisayarlarýnda XP yüklü ise windows update yapmalarý gerekmektedir.

Ayrýca;

· http://www.facebook.com/YazilimveBilisimKulubu http://www.facebook.com/SmartfaceDev ve http://twitter.com/buyabi , http://twitter.com/SmartfaceDev sayfasýndan üye olup geliþmelerden haberdar olabilirsiniz.

· http://developer.smartface.biz/blog/ sayfasýndan eðitim ile ilgili sorularýnýzý sorabilirsiniz. · http://developer.smartface.biz/forum.php sayfasýndan Smartface Designer ve Smartface Server ile ilgili tüm sorularýnýzý forma kayýt olarak sorabilirsiniz.


Bu sayfa BAU yazılım ve bilişim kulübü
etkinliklerinin paylaşıldıği bir blogtur.