Skip to content

BAU Yazılım ve Bilişim Kulübü

IBM Semineri

November 24, 2010

Salon

BÜSEM binası H 301

Katılımcı

IBM Türkiye

Tarihler

24-25-26 Kasım

İçerik

  • JSF ve JSP’lerle nasýl çalýþýlabilir.

  • Rational Software Architecture

  • DB2 ve Websphere Application Server

  • Yazýlýmlarýn birbirleri ile iliþkili olarak nasýl yapýlandýrýlabilir ve projeler nasýl geliþtirilebilir.


Bu sayfa BAU yazılım ve bilişim kulübü
etkinliklerinin paylaşıldıği bir blogtur.